Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Stabilitetsvurdering, SV

Tilstrækkelig stabilitet til at kunne modstå de påvirkninger, som båden måtte udsættes for under de variable vindstyrker og bølgehøjder i de aktuelle farvande, hvor DH kapsejladser foregår, udgør en vigtig del af bådens søsikkerhed.

Det er ejeren/skipperen, som bærer det fulde ansvar for sikkerheden, jf. afsnit 1.7 Søsikkerhed. Det anbefales, at ejer/skipper sikrer sig, at bådens stabilitet mindst opfylder kravene i afsnit 3.2

Formel 1:

 • SV = (LOA*Bmax*S ^ 0,5) / D
 • SV skal afrundes til 2 decimaler.
 • Hvis SV <= 70, behøver bådens stabilitet normalt ikke vurderes nærmere.
 • Hvis SV > 70, bør bådens stabilitet vurderes i henhold til formel 2.

Formel 2:

 • dp = 100 / ISP / Dcorr*[((0,5*(FBSB+FBBB) + 1 / 3*(G ^ 2 - B ^ 2) ^ 0,5) *K) - (0,25*(FBSB+FBBB)*D)]
 • dp skal afrundes til 1 decimal.

 • Dcorr = [(SV / 70) ^ (1 / 3)]*D
 • Dcorr skal afrundes til 2 decimaler.
 • Hvis Dcorr < D, skal Dcorr sættes lig med D.

 • ISP skal ikke sættes til mindre end 0,75 * P i formel 2.
 • Hvis båden ikke har spilerfald, skal ISP ved beregning af dp sættes til 0,75 * P.

 • Hvis dp >= 4,0%, bør båden normalt have tilstrækkelig stabilitet til at kapsejle under DH.
 • Hvis dp < 4,0%, burde båden ikke umiddelbart deltage i kapsejlads under DH.

Båden kan ændres og på ny beregnes for at opfylde kravet i formel 2.
Alternativt, kan der med båden i måletrim gennemføres en 90° krængningsprøve (se fig. 1), hvorfra båden med en byrde W fastgjort til den øverste ende af ISP kan kunne rejse sig selv op.
ISP skal ved den 90° krængningsprøve ikke tages mindre end 0,75 * P.
Wmin bør ikke være mindre end 35 * Dcorr (Wmin skal afrundes til et helt tal).
Ved den 90° krængningsprøve skal sænkekølen være helt nede og låst.

Fig-1.gif

Flytbar vandballast

Ved den 90° krængningsprøve skal al den flytbare vandballast være pumpet over i den ene ballast tank og ikke kunne løbe ud herfra. Når båden krænger 90°, skal den fyldte ballast tank være i den side af skroget, der er under vand.

Svingkøl

Ved den 90° krængningsprøve skal svingkølen være svunget maksimalt ud til siden og låst i denne position. Når båden krænger 90°, skal kølen være svunget til den side af skroget, der er under vand.