Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Mastematerialefaktor, MF og Rigningsfaktor RF

MF har følgende betydning:

  • Mast af aluminium, stål og træ, giver ingen korrektion af beregningen
  • Mast af plast forstærket med kulfiber, giver en korrektion af beregningen pga. den mindre rig vægt.

Brug af kulfiber i storsejlsbom, spilerstage og jockystage vil ikke medføre korrektion af beregningen.

RF har følgende betydning:

  • Stående rigning (vant og forstag) af stål giver ingen korrektion af beregningen
  • Stående rigning (vant og forstag) af kulfiber og enhver anden type fiber giver en korrektion af beregningen pga. den mindre rig vægt.

Hvis båden benytter et ”DH standard skrog” (se afsnit 4.6 og 5.3.5) og derefter fx udskifter en aluminium mast og stål rigning med en kulfiber mast og fiber rigning, er det bådejers/skippers ansvar, at bådens deplacement holder sig indenfor de gældende grænser for benyttelse af standardskroget. I de tilfælde, hvor båden ikke er i overensstemmelse med standardskrog målene, skal båden skrogmåles og vejes individuelt. Se afsnit 5.3.6.