Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 25-03-2021

Forrige emne Næste emne Kølfaktor, KF

Kølfaktoren, KF, er en kategorisering af den lodrette placering af kølens tyngdepunkt.

KF har følgende betydning:

  • Normalt tyngdepunkt, en køl der består af et homogent materiale (fx støbejern/stål/bly) i hele dens højde, og set forfra, er omtrent lige tyk fra top til bund (se fig. 24A).
    Hvis kølen ikke består af et homogent materiale (fx støbejern/stål/bly) i hele dens højde, og minimum i den øverste gennemsnitlige 1/3 består af materiale med en massefylde mindre end 1.6 t/m³ (fx glasfiber/træ), så skal kølens tyngdepunkt betragtes som værende ”Lavt”.
  • Lavt tyngdepunkt, en køl, der set forfra, bliver langsomt tykkere nedadtil (se fig. 24B)
  • Bulb, en køl, der har torpedo eller bulb forneden (se fig. 24C)
  • Svingkøl, en køl, der har torpedo eller bulb, som kan svinge til luv (se fig. 24D). Ved dens største udsvingsvinkel må ingen del af kølen komme udenfor skrogsiden. Både med svingkøl er udstyret med stiksværd, hvis dimensioner skal måles. Se afsnit 4.5.2

Kølfaktor, som ikke er angivet, accepteres ikke.

Ejeren er ansvarlig for at måleren får den korrekte information om kølen.
Intentionen med KF er at fastsætte kølens tyngdepunkt. Dette gøres ud fra et visuelt skøn, hvilket ikke altid medfører den korrekte angivelse. Såfremt det skønnes at KF ikke er dækkende for kølens tyngdepunkt, kan Teknisk Udvalg fastsætte KF for den aktuelle køl. Tvivlsspørgsmål om fastsættelse af KF rettes til TU.

Fig-24A-C.gif Fig-24D.gif