Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 25-03-2021

Forrige emne Næste emne Føring af sejl på stag

Forsejl skal altid føres med forliget fastgjort til et stag (ERS F.1.7(a)(ii)) på mindst 80 % af sin længde (Tmax) enten med mindst 4 stk. ligeligt fordelte løjerter (hager) eller vha. et forstagsprofil eller en lignende fastgørelsesmetode. Dog må det ene af de to forsejl nævnt i afsnit 3.1.6 føres flyvende.
Spilere skal altid føres flyvende, dvs. ikke fastgjort til et stag (ERS F.1.7(a)(ii)). Sejlpinde er ikke tilladt i spilere.