Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Areal af symmetrisk og asymmetrisk spiler, SA, SAS og SAA

  • SA = 0,06 * [2 * SLB + ((SFB + SMGB) / 2)] ^ 2
  • SA er spilerarealet for stabilitetsvurdering i afsnit 3.2.
  • SLB skal tages som den største af SL eller 0,5*(SLU + SLE) eller (0,96 * ISP).
  • SFB skal tages som den største af SF eller SFA.
  • SMGB skal tages som den største af SMG eller SMGA.
  • SAS = SL * (SF + 4 * SMG) / 6
  • SAA = SLA * (SFA + 4 * SMGA) / 6
  • SAS og SAA er arealerne af henholdsvis den symmetriske og asymmetriske spiler, hvor de største dimensioner - målt på nogen symmetrisk og asymmetrisk spiler - er benyttet.
  • SLA = 0,5 * (SLU + SLE)

Definitionerne i afsnit 3.1.3 skal anvendes til at skelne mellem forsejl og spilere.

SL er den største forligs- eller agterligslængde (ERS G.7.3 og G.7.2), målt på nogen symmetrisk spiler (se fig. 19 A).

SF er den største underligslængde (ERS G.7.1), målt på nogen symmetrisk spiler (se fig. 19 A).

SMG er den største halvbredde (ERS G.7.5(b)) målt på nogen symmetrisk spiler (se fig. 19 A).
SMG må ikke være mindre end 0,65 * SF.

Den symmetriske spiler skal være symmetrisk omkring underligsmedianen (ERS G.7.11).
Spilere skal måles udfoldet. (Se fig. 19 A og 19 B)

SLU er den største forligslængde (ERS G.7.3), målt på nogen asymmetrisk spiler (se fig. 19 B).
En spiler er en asymmetrisk spiler, hvis den ene sideligslængde er større end eller lig med 1,05 gange den anden sideligslængde - altså, SLU >= 1,05 * SLE (se fig. 19 B). SLU må ikke være større end 1,40 * SLE – dvs. SLU <= 1,40 * SLE.

SLE er den største agterligslængde (ERS G.7.2), målt på nogen asymmetrisk spiler (se fig. 19 B).

SFA er den største underligslængde (ERS G.7.1), målt på nogen asymmetrisk spiler (se fig. 19 B).

SMGA er den største halvbredde (ERS G.7.5(b)) målt på nogen asymmetrisk spiler (se fig. 19 B). SMGA må ikke være mindre end 0,65 * SFA.

ISP er højden af spilerfaldet. ISP måles fra undersiden af spilerfaldet, når det holdes vandret ud fra masten, til springlinjen udfor masten (se fig. 20 og fig. 11A-F, afsnit 4.1.3). Hvis båden ikke har spilerfald, sættes ISP til 0,75 * P ved beregningen af dp i afsnit 3.2. Anlægspunktet mellem spilerfaldet og faldblokken skal højst placeres i en afstand foran mastens forside, svarende til mastens største langskibsdimension (se fig. 20).

Fig-19A.gif Fig-19B.gif Fig-20.gif

SPL er længden af spilerstagen, når den er fastgjort til sin mastefitting og sat tværskibs i vandret stilling, målt fra centerlinjen af masten til den yderste ende af stagen eller stagefitting, der bruges, når en spiler føres (se fig. 21 A). SPL skal måles/registreres, når båden indmåles med symmetrisk spiler. Såfremt båden indmåles med asymmetrisk spiler skal SPL være registreret, såfremt spilerstage anvendes.

TPS er afstanden, fra mastens forside ved dens laveste punkt over dæk eller ruf til det forreste fastgørelsespunkt for den asymmetriske spilers halsbarm i dækket eller til den yderste forreste ende af et bovspryd eller bovspryd yder punkt (ERS F.5.1(b) og F.5.2(b)), målt når det er udtrukket til sin største længde (se fig. 21 B). TPS skal ikke måles/registreres, når båden registreres uden asymmetrisk spiler.

Fig-21A.gif Fig-21B.gif