Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Symboler

Ved forklaring angivet med fed kursiv skrift findes definitionen i World Sailing Equipment Rules of Sailing (ERS).

Symbol Enhed Forklaring Afsnit
AF [m] Fribordshøjde ved agter 4.1.4
B [m] Vandlinjebredde ved Bmax station (ERS C.6.4(d)) 4.1.2
Bmax [m] Største skrogbredde 4.1.2
CL [nm] Længde af kapsejladsbane 6.3 & 6.4
CT [s] Præmietid (corrected time) 6.3
D [t] Deplacement, vægt 4.6
Dcorr [t] D, korrigeret 3.2
DH - Dansk Handicap -
Di [t] Individuelt deplacement 4.6
Dm [t] Middeldeplacement 4.6
DS - Dansk Sejlunion -
dp [%] Procent af Dcorr 3.2
E [m] Længde af storsejlets underlig på bom (yder punkt afstand) (ERS F.3.3(a)) 4.2.2
ET [s] Sejltid (elapsed time) 6.3
ERS - World Sailing Equipment Rules of Sailing -
FA1 [m²] Forsejl areal 1, max. forsejl 4.2.3
FA2 [m²] Forsejl areal 2, gns. af 1 og 3 4.2.3
FBBB [m] Fribordshøjde i bagbord ved Gmax station 4.1.3
FBSB [m] Fribordshøjde i styrbord ved Gmax station 4.1.3
FSP [m] Tillæg for forstagsprofil 4.2.3
G [m] Skrogets største retgird, under vand 4.1.3
Gmax [m] Skrogets største retgird, fra springlinje 4.1.3
GPH [s/nm] Generel sømiletid, cirkel bane 1.4 & 6.1.1
HB [m] Faldbarmsbredde, storsejl (ERS G.7.8) 4.2.2
HF - Hængestropfaktor (benyttes ikke i beregningen) 4.4
IMS - International Measurement System 5.3.6
ISP [m] Spilerfaldets højde over springlinje 4.2.4
J [m] Største fortrekant basis (ERS F.6.1) 4.2.3
JHB [m] Faldbarmsbredde, forsejl (ERS G.7.8) 4.2.3
JHW [m] Største halvbredde, forsejl (ERS G.7.5) 3.1.3 & 4.2.3
JTQW [m] Trekvartbredde, forsejl (ERS G.7.6(a)) 3.1.3 & 4.2.3
K [t] Kølvægt, ballast (ERS C.6.3(f)) 4.5.1
KC [m] Kølkorde 4.5.2
KF - Kølfaktor 4.5.3
L [m] Målelængde, skrog 4.1.1
LOA [m] Længde overalt, skroglængde (ERS D.3.1) 4.1.1
LP [m] Forligsperpendikulær, forsejl (ERS G.7.12) 4.2.3
MF - Mastematerialefaktor 4.2.7
MGM [m] Halvbredde, storsejl (ERS G.7.5(a)) 4.2.2
MGU [m] Trekvartbredde, storsejl (ERS G.7.6(a)) 4.2.2
n [antal] Antal vejede både 4.6
OA [m] Overhang agter 4.1.1
OF [m] Overhang foran 4.1.1
P [m] Længde af storsejlets forlig på mast 4.2.2
PF - Propeltype 4.3
RF - Rigningsfaktor 4.2.7
RRS - World Sailing Racing Rules of Sailing -
S [m²] Sejlareal for stabilitetsvurdering 3.2 & 4.2.1
SA [m²] Spilerareal for stabilitetsvurdering 3.2 & 4.2.4
SAA [m²] Spiler areal, asymmetrisk 4.2.4
SAS [m²] Spiler areal, symmetrisk 4.2.4
SBmax [m] Afstand fra stævn til Bmax station 4.1.2
SF [m] Underligslængde, symmetrisk spiler (ERS G.7.1) 4.2.4
SFA [m] Underligslængde, asymmetrisk spiler (ERS G.7.1) 4.2.4
SFB [m] Beregnet underlig, spilere 4.2.4
SGmax [m] Afstand fra stævn til Gmax station 4.1.3
SL [m] Sideligslængde, symmetrisk spiler (ERS G.7.2 og G.7.3) 4.2.4
SLB [m] Beregnet sideligslængde, spilere 4.2.4
SLE [m] Agterligslængde, asymmetrisk spiler (ERS G.7.2) 4.2.4
SLU [m] Forligslængde, asymmetrisk spiler (ERS G.7.3) 4.2.4
SMG [m] Største halvbredde, symmetrisk spiler (ERS G.7.5(b)) 3.1.3 & 4.2.4
SMGA [m] Største halvbredde, asymmetrisk spiler (ERS G.7.5(b)) 3.1.3 & 4.2.4
SMGB [m] Beregnet største halvbredde, spilere 4.2.4
SPL [m] Spilerstagelængde 4.2.4
SSA [m²] Storsejlsareal 4.2.2
SSC [m] Stiksværdets største korde 4.5.2
SST [m] Stiksværdets højde 4.5.2
STF [m] Fribordshøjde ved stævn 4.1.4
SV - Sorteringsværdi for stabilitetsvurdering og evt. løbsinddeling 3.2 & 6.2
TAA [s/nm] Valgt sømiletid for den aktuelle båd 6.3
TACIL [s/nm] Sømiletid, cirkel bane, let vind 1.4 & 6.1.1
TACIM [s/nm] Sømiletid, cirkel bane, mellem vind 1.4 & 6.1.1
TACIH [s/nm] Sømiletid, cirkel bane, hård vind 1.4 & 6.1.1
TAUDL [s/nm] Sømiletid, op-ned bane, let vind 1.4 & 6.1.1
TAUDM [s/nm] Sømiletid, op-ned bane, mellem vind 1.4 & 6.1.1
TAUDH [s/nm] Sømiletid, op-ned bane, hård vind 1.4 & 6.1.1
TAS [s/nm] Sømiletid, reference båd 6.3
TCC - Time Correction Coefficient (tids-korrektions-koefficient) 1.4 & 6.1.2
Tmax [m] Max. forligslængde, forsejl (ERS G.7.3) 4.2.3
TPS [m] Største afstand, mast til asymmetrisk spilers fastgørelsespunkt 4.2.4
TU - Teknisk Udvalg i DS -
UDFBB [m] Udfald i bagbord ved Bmax station 4.1.2
UDFSB [m] Udfald i styrbord ved Bmax station 4.1.2
UDHBmax [m] Udhæng for skrogudbygning ved Bmax station 4.1.2
UDHmax [m] Max udhæng for skrogudbygning 4.1.2
VMG [s/nm] Velocity Made Good (fart i retning til mærke) 6.1
W [kg] Krængevægt, beregnet, 90° krængningstest 3.2
WBF [m] Afstand fra springlinje til tyngdepunkt af vandballast i den ene sidetank 4.6
WBL [m] Afstand fra stævn til tyngdepunkt af vandballast i den ene sidetank 4.6
WBT [m] Afstand mellem tyngdepunkterne af vandballasten i begge sidetanke 4.6
WBV [kg] Vægten af den flytbare ballastvand i den ene sidetanke 4.6
Wmin [kg] Min krængevægt, praktisk 90° krængningstest 3.2