Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Måleenheder

  • Længde, meter [m] med 2 decimaler
  • Længde af kapsejladsbane, sømil [nm] (1 nm = 1852 m) med 2 decimaler
  • Deplacement, vægt, tons [t] (1 ton = 1000 kg) med 2 decimaler
  • Vægt, kilogram [kg] i helt tal
  • Areal, kvadratmeter [m²] med 2 decimaler
  • Rumfang, kubikmeter [m³] med 2 decimaler
  • Tid, sekunder [s] i helt tal
  • Sømiletid, sekunder pr. sømil [s/nm] med 1 decimal
  • Fart, knob [knob] = 3600/sømiletid (1 knob = 1 nm/h = 1852 m/h = 1,852 km/h)