Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne RRS ændringer

RRS 51 gælder ikke for den flytbare ballast, der indgår i flytbar vandballast og svingkøl systemerne på de både, som er målt med disse systemer.

RRS 52 gælder ikke under DH. Det er tilladt at justere og betjene rullesejl ved hjælp af elektrisk, hydraulisk eller mekanisk drevne rulleanordninger på forsejlets forstag og storsejlets mast eller bom samt stramme- eller hejseanordninger på den løbende rig, dvs. skøder (spil), løjgang, fald, bagstag, checkstag og hækstag. Desuden er det tilladt at bruge elektrisk, hydraulisk eller mekanisk drevet positionsanordning til svingkøl og pumper til flytning af vandballast samt vind eller mekanisk dreven selvstyrer.
Justering af den stående rigning under kapsejlads er ikke tilladt, se regel 3.1.10 Justering af stående rigning.