Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Deplacement, D

D er bådens totale vejede deplacement (vægt) i måletrim i henhold til afsnit 4.7, samt færdigbygget og udrustet til kapsejlads.

Bådens deplacement skal vejes med en nøjagtighed bedre end 2%.
Deplacementet for både med standardskrog er bestemt på basis af vejning. Når mindst 5 både af samme type er vejet, kan DS fastsætte et standarddeplacement efter formlen:

D = Dm - [SUM (Di - Dm) ^ 2 / n] ^ 0,5

  • D = standarddeplacementet, som bruges ved beregning af DH-sømiletiderne
  • Dm = middeldeplacementet (gennemsnittet) udregnet på basis af de vejede både
  • Di = deplacementet for hver af de vejede både
  • n = antallet af vejede både

I forbindelse med beregning af standarddeplacementet beregner DS et standardskrog (se websejler.dk) efter tilsvarende retningslinjer.

  1. Hvis en båds vejede deplacement er 10% eller mere over standarddeplacementet kan båden på ejerens anmodning tages ud af skrogstandarden
  2. Hvis en båds vejede deplacement er 2% eller mere under standarddeplacementet skal båden tages ud af skrogstandarden

Hvis en båd tages ud af skrogstandard, skal den skrogmåles og vejes individuelt.