Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 25-03-2021

Forrige emne Næste emne Tilladte materialer

  • Træ, naturfibre, armeret beton og uforstærket plast
  • Støbejern, stål, bly, kobber og deres legeringer samt bronze, messing, monel og aluminium i standardserie 5000 og 6000
  • Plast forstærket med fibre af ethvert af følgende materialer: Glas, polyester, polyamid (Nylon), polyethylen, aramid (Kevlar) og naturfibre

Højstyrke kulstof må anvendes i følgende dele uden korrektion af beregningen:

  • Ror, rorstammer, kvadranter, piedestaler, rat og rorpinde
  • Sejlpinde, flynderplader og tilbehør til sejl (fx øjer, ringe, slæder, løjerter og lign.)
  • Storsejlsbom, spilerstage, jockystage, dækfittings og fittings på rundholter med undtagelse af spiltromler, spindler og gear
  • Skrog, dæk, aptering, køldødtræ og kølskafter

Højstyrke kulstof må anvendes i følgende dele, når der korrigeres i beregningen:

  • Master (og integreret støbt struktur fx til fastgørelse af salingshorn), salingshorn og strutter.
  • Se også afsnit 4.2.7.
  • Stående rigning, dvs. vant, stag og forstag (og integreret struktur fx til terminaler for fastgørelse af rigningen). Se også afsnit 4.2.7.