Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 25-03-2021

Forrige emne Næste emne Sømiletid

Begrebet omvendt respit (jagtstart) dækker over, at den mindste og mest langsomme båd starter først og den største og hurtigste båd starter sidst.

Bådenes starttidspunkter beregnes ud fra deres sømiltider, således at alle både – altså, hvis alle sejlede lige “godt” – skulle komme i mål samtidig!

Fordelene ved at bruge respitstart er, at specielt den sidste del af sejladsen kan blive meget spændende og intens, da bådene ved målgang bliver placeret i den orden de kommer i mål. Det vil næsten være som at “sejle i klassebåde”. Denne startform kan tillige medvirke til at fjerne de for mange nervepirrende situationer, som ofte opstår ved almindelige starter, hvor både ligger tæt på hinanden.

Beregning af respit gøres efter følgende formel:

RESPIT = (TAS – TAA) * CL (resultatet skal afrundes til hele sekunder)

 • TAS er sømiletiden for den mindste og mest langsomme båd (største sømiletid) [s/nm]
 • TAA (fx TA) er sømiletiden for hver båd [s/nm]
 • CL er banelængden i sømil [nm] (uden krydstillæg)

Eksempel (30 sømil):

Beregning Respit Start tidspunkt (klokken)

 • (1000 - 1000) * 30 = 0 sek. 0 timer 00 min. 00 sek. Kl. 10:00 (1. startende båd)
 • (1000 - 800) * 30 = 6000 sek. 1 time 40 min. 00 sek. Kl. 11:40 (2. startende båd)
 • (1000 - 500) * 30 = 15000 sek. 4 timer 10 min. 00 sek. Kl. 14:10 (3. startende båd)

Husk, at afrunde respiten til hele sekunder.

Omregningen af respiten fra sekunder til timer, minutter og sekunder gøres ved at dividere sekunderne med 3600 sek., hvilket giver timer som decimaltal.

Eksempel:

 • 3856 sek./3600 sek. = 1,071111111 timer = 1 time + en rest på 0,071111111 timer.
 • 0,071111111 * 60 min. = 4,266666667 min. = 4 min. + en rest på 0,266666667 min.
 • 0,266666667 * 60 sek. = 16 sek. + en rest på 0,00 sek.
 • Altså, 3856 sek. = 1 time 4 min. 16 sek.
 • Denne beregning kan klares meget lettere på nogle lommeregnere.