Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Regneregler

Formlerne under DH beregnes efter følgende hierarkiske orden:

  1. Udfør alle eksponentialfunktioner (potensopløftning)
  2. Udfør multiplikation (gange) og division (dividere)
  3. Udfør addition (sammenlægning) og subtraktion (fratrækning)
  4. Disse operationer udføres indenfor hvert enkelt sæt af parenteser, idet der begyndes med de inderste
  5. Endelig, udfør slutberegning

Tal er vist med decimalkomma, fx 2,56 og 2,0 og 0,75.

Følgende symboler er anvendt:

* er multipliceret med
fx 2 * 4 = 8
/ er divideret med
fx 6 / 3 = 2
+ er plus
fx 4 + 4 = 8
- er minus
fx 3 - 1 = 2
^ er opløftet til eksponenten
fx 2 ^ 2 = 4 (2 i anden)
fx 16 ^ 0,5 = 4 (kvadratroden af 16)
fx 27 ^ (1/3) = 3 (kubikroden af 27)
SUM er summen af
fx SUM [(1-3) ^ 2, (2-3) ^ 2, (3-3) ^ 2, (4-3) ^ 2, (5-3) ^ 2] = 10
 
A >= B, betyder A er større end eller lig med B
A > B, betyder A er større end B
A < B, betyder A er mindre end B
A <= B betyder A er mindre end eller lig med B
INT(A) betyder det nærmeste mindre hele tal af A
fx hvis A = 6,123, så er INT(6,123) = 6
fx hvis A = 6,573, så er INT(6,573) = 6

Eksempel på løsning af formel:

Hvis A = (5 + (8 / 2 ^ 2 - 2 / (3 + 1))) * 2
så er A = (5 + (8 / 4 - 2 / 4)) * 2
så er A = (5 + 2 - 0,5) * 2
så er A = 6,5 * 2
så er A = 13