Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Kølvægt, K

Kølvægten, K, ballast (ERS C.6.3(f)), er den totale vægt af den udvendige ballast køl (ERS C.6.3 (f)(ii)) og den indvendige ballast (ERS C.6.3(f)(i)).
Ethvert materiale anvendt i den udvendige ballast køl eller den indvendige ballast må højst have en massefylde svarende til bly (11,35 t/m³).
Ethvert materiale anvendt som “dødtræ”, der har en massefylde større end 1.6 t/m³, skal medregnes til kølvægten.
Enhver udstyrsdel eller del af båden af unormal størrelse, antal eller vægt i forhold til bådens størrelse, der er placeret under vandlinjen (ERS C.6.3(d), skal medregnes i kølvægten (fx anker, bundstokke, bundrammer, kølforankringsplade, batterier, tankinstallation og motorvægt).