Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Målerens opgave og begrænsninger

Målerens opgave:

  • Målerens opgave er at udføre målingen så nøjagtigt som muligt og registrere denne sammen med de øvrige data i måleskemaet, således at DS kan udstede et målebrev for den pågældende båd
  • Måleren skal overfor DS (og alle målte både) være garant for, at målingen er udført i overensstemmelse med reglernes ånd, dvs. den størst mulige grad af ensartethed og retfærdighed
  • Måleren skal ikke virke som konsulent for bådejeren for på denne måde at kunne sige sig fri for at være påvirket af særinteresser (habil)

Målere må ikke måle:

  • Både, som de selv har tegnet eller bygget, eller i hvis konstruktion eller ombygning de på nogen måde har taget del
  • Både bygget på værfter i hvilke de har forretningsinteresser eller er ansat
  • Både, som de selv helt eller delvis ejer, eller på anden måde er interesseret i, fx som besætning

I ovenstående tilfælde må klubbens bestyrelse anvise en måler evt. i anden klub, efter aftale med denne klubs bestyrelse.