Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Målerens udstyr

Måleren bør være udstyret med:

  • Min. 15 m langt stålmålebånd
  • Min. 2 m målebånd og foldemålestok
  • Mindst 2 spidse lodder med line
  • Et blylod, som hænges fra midten af målebåndet under båden ved måling af Gmax
  • En rulle afdækningstape (kan udelades)
  • Flydestok
  • Hugpibe ø 18 mm, hammer, træklodser og beholder med varmt vand til islåning af DS’ certifikatmærke i alle sejl
  • En stok eller skinne til breddemåling m.v. (spilerstage kan bruges i stedet)