Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Klasseregler

Klasseregler for nationale eller internationale éntype- eller standardklasser erstattes af DH-reglen ved sejlads under denne regel, idet der dog gælder følgende for både, der tilhører sådanne klasser:

  • a. For både tilhørende nationale eller internationale éntypeklasser eller nationale standardklasser skal klassereglerne gælde i det omfang de har betydning for klassens DH måledata, når båden kapsejler under DH-reglen med de standard sømiletider og den tids-korrektions-koefficient, som er beregnet til klassen.
  • b. Anvendelse af hængestropper forudsætter, at dette er tilladt i bådens klasseregler. Se også pkt. 4.4.
  • c. Klassereglernes størst tilladte sejldimensioner skal benyttes, når en klasses sejlarealer fastlægges i henhold til afsnit 4.2.