Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Totalt sejlareal, S

S = SSA + FA2 + [(SA - (SSA + FA2)) / 2]

  • (S benyttes kun til beregning af SV i afsnit 3.2)
  • Hvis [(SA - (SSA + FA2)) / 2] < 0,
  • skal [(SA - (SSA + FA2)) / 2] sættes til 0 (nul).

Arealerne af de enkelte sejl beregnes som anvist nedenfor.