Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Sømiletid

DH kapsejlads resultater med sømiletider, TA, beregnes efter metoden “tid på distance” på følgende måde:

CT = ET + [(TAS – TAA) * CL]

  • CT er præmietiden (corrected time), afrundet til hele sekunder
  • ET er sejltiden (elapsed time) i hele sekunder, fremkommet ved tidtagning af hver deltagende båd i kapsejladsen
  • TAS er sømiletiden for referencebåden på den valgte banetype og vindstyrke - den mest langsomme båd i kapsejladsen - båden med den største sømiletid. Det kan være en tænkt båd, fx TAS = 2000 s/nm
  • TAA er den valgte sømiletid for hver båd på den valgte banetype og vindstyrke
  • CL er banelængden i sømil [nm]

Båden med den mindste CT er vinder.