Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 23-03-2017

Forrige emne Næste emne Kølfaktor, KF

Kølfaktoren, KF, er en kategorisering af den lodrette placering af kølens tyngdepunkt.

KF har følgende betydning:

  • Normalt tyngdepunkt, en køl, der set forfra, er omtrent lige tyk fra top til bund (se fig. 24A)
  • Lavt tyngdepunkt, en køl, der set forfra, bliver langsomt tykkere nedadtil (se fig. 24B)
  • Bulb , en køl, der har torpedo eller bulb forneden (se fig. 24C)
  • Svingkøl , en køl, der har torpedo eller bulb, som kan svinge til luv (se fig. 24D). Ved dens største udsvingsvinkel må ingen del af kølen komme udenfor skrogsiden. Både med svingkøl er udstyret med stiksværd, hvis dimensioner skal måles. Se afsnit 4.5.2

Kølfaktor, som ikke er angivet, accepteres ikke.

Ejeren er ansvarlig for at måleren får den korrekte information om kølen.
Tvivlsspørgsmål om fastsættelse af KF rettes til TU.

Fig-24A-C.gif Fig-24D.gif